Tenzij expliciet anders vermeld, zijn alle afbeeldingen die ik maak eigendom van mij,
Marco-Paulo Dicker (Foto Marco Paulo) en kan niet worden gebruikt, alleen of gedeeltelijk, zonder mijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Ik bezit Copyright © op al mijn afbeeldingen op deze website of daarbuiten - Alle rechten voorbehouden. Als ik de afbeelding heb gemaakt, bezit ik de rechten daarop, waar deze zich ook bevinden, in welke vorm dan ook. Ik ben eigenaar van het auteursrecht op alle originele afbeeldingen, evenals van alle scans en digitale duplicaties van de afbeelding.
Bij interesse om een afbeelding van mij te gebruiken neem dan contact met mij op via
info@marcopaulo.nl
--------------------------------------------------------------------------------
Unless explicitly expressed otherwise, all images I create are owned by me,
Marco-Paulo Dicker (Foto Marco Paulo) and cannot be used, alone or in part, without my expressed written permission. I hold Copyright © on all my images on this website or off of it — All rights reserved. If I created the image, I own the rights to it wherever it might reside in whatever form. I own the copyright on all original images as well as all scans and digital duplications of the image.

If you’re interested in using an image of mine, please contact me at
info@marcopaulo.nl


Back to Top